*Màu sắc trên hình ảnh có thể khác biệt đôi chút so với sản phẩm thật