The Chia Co

Năm 2003, John Foss thành lập công ty The Chia Co tại Úc với một tầm nhìn mạnh mẽ: cung cấp hạt Chia – một loại siêu thực phẩm với dinh dưỡng cao vượt trội để cải thiện sức khỏe cộng đồng toàn cầu .

Tiên phong với chính sách canh tác bền vững và xuất thân trong gia đình bốn thế hệ đều canh tác nông nghiệp, John Foss đã chia sẻ tầm nhìn với các nông dân địa phương để thành lập các trang trại quy mô lớn cho ra hạt Chia có chất lượng cao, bền vững hàng đầu thế giới ở Tây Úc. Ông cũng thiết lập một chuỗi cung ứng minh bạch, đảm bảo giá trị công bằng cho tất cả mọi người – tương tự mô hình thị trường của người nông dân, trên quy mô toàn cầu.

Năm 2007, sau vài năm nghiên cứu và thử nghiệm, Robert Boshammer và Tim Croot tham gia vào công ty The Chia Co để giúp John Foss mang hạt Chia ra thị trường toàn cầu. Năm 2012, John Foss và COO April Helliwell đã đạt được quỹ đầu tư từ VO2 và tập đoàn Arlon từ Mỹ, giúp công ty phát triển và mở rộng ra toàn cầu và The Chia Co trở thành công ty phân phối hạt Chia lớn nhất trên thế giới.


 HOTLINE
 INBOX FB